[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-035
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Clinical Effect of Steroid Administration in Patients with Chronic Impingement Syndrome on Postoperative Arthroscopic Subacromial Decompression
Vahit YILDIZ1, Ali AYDIN2, Fatih KALALI3, Ömer Selim YILDIRIM2, Murat TOPAL2, Pelin AYDIN4
1Yenişehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Kağızman Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kars, Türkiye
4Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Erzurum, Türkiye

Objective: We aimed in our study to investigate the effect of intraarticular corticosteroid injection applied to patients with the chronic impingement syndrome after arthroscopic subacromial decompression on the clinical result.

Materials and Methods: We employed in our study a total of 44 (24 males, 20 females) patients with chronic impingement syndrome to whom intraarticular corticosteroid injection was applied before arthroscopic subacromial decompression between 1-7 times. We measured clinically Constant scores of those patients before and after arthroscopic subacromial decompression. We compared the correlation between the number of intraarticular corticosteroid injections and clinic scores and statistically the clinic results after and before arthroscopic subacromial decompression.

Results: While the average Constant score of patients to whom intraarticular corticosteroid injection was applied 2.57 times on average is 15.27 (range 2-52), the average Constant score after arthroscopic subacromial decompression was 71.30 (range 2-90). The correlation was observed between the number of intraarticular corticosteroid injection and clinic results before arthroscopic subacromial decompression (P<0.001). No correlation was observed between the number of intraarticular corticosteroid injection and clinic results after arthroscopic subacromial decompression (P>0.001).

Conclusion: There is no correlation between the number of intraarticular corticosteroid injections applied to patients with chronic impingement syndrome and clinic results after arthroscopic subacromial decompression.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]