[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-245
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adrenal Tümör Öntanılı Primer Retroperitoneal Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu
Mürşit DİNCER, Mustafa GİRGİN, Ziya ÇETİNKAYA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli primer teratomlara çok nadir olarak rastlanır. Öyküsünde 15 günlük karın ağrısı olan 32 yaşındaki bayan hastada batın tomografisinde sağ sürrenal kitle saptanmıştır. Eksplorasyonda kitlenin sürrenal kaynaklı olmadığı görülmüştür. Kitle duvarından frozen çalışıldı. Sonucu benign olarak geldi. Kitle eksize edildi. Mikroskopik tanı primer matür kistik teratom olarak geldi. Primer sürrenal malignite olarak yorumlanan retroperitoneal lezyonu olan hastalarda ayırıcı tanıda germ hücre tümörleri akılda tutulmalı ve ameliyat öncesi dönemde buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]