[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 17, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Emir DÖNDER, Mehmet ÜNAL, Dürrin Özlem DABAK, Tuncay KULOĞLU, Yusuf ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Asemptomatik Karotis Arter Darlıklı Hastalarda Öncelikli Koroner Arter Bypass Greft Operasyonu Sonrası Nörolojik Olay İnsidansı
Arif GÜCÜ, Derih AY, Faruk TOKTAŞ, Gündüz YÜMÜN, Ayhan UYSAL, Mehmet Tuğrul GÖNCÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Kalsiyum Skor İndeksi ile Karotis ve Yüzeyel Femoral Arterlerin İntima Media Kalınlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Eşref Cem VARDI, Zülkif BOZGEYİK, Ahmed Kürşad POYRAZ, Mehmet Ruhi ONUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi
Ayhan KARAKÖSE, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Tek Doz İntravitreal Triamsinolon ve Bevacizumab'ın Görme Düzeyi ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
Hacı Murat SAĞDIK, Atilla ALPAY, Sılay CANTÜRK UĞURBAġ, Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL, Suat Hayri UĞURBAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oküler ve Sistemik Faktörlerin Oküler Nabız Genliği Üzerine Olan Etkisi
İrfan UZUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisindeki İç Hastalıkları Konsultasyonlarının Genel Özellikleri
Gülbin AYGENCEL, Ahmet NAS, Hazen SARITAŞ, Kerem DERYAL, Ahmet DEMİRCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Özellikleri
Rabia BİLİCİ, Görkem KARAKAŞ UĞURLU, Evren TUFAN, Tuğba GÜVEN, Mustafa UĞURLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Elif AKIN, Meral BERKEM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Kirschner Teli ile Tespit Sonuçları
Oktay BELHAN, Murat GÜRGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perifoveal Cupping Detected by Optical Coherence Tomography May Represent an Early Sign of Antimalarial-Associated Maculopathy
Burak TURGUT, Süleyman KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Adrenal Tümör Öntanılı Primer Retroperitoneal Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu
Mürşit DİNCER, Mustafa GİRGİN, Ziya ÇETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primary Hydatid Cyst of Skeletal Muscle: A Condition Which is Worth To Be Kept in Mind in The Differential Diagnosis of The Soft Tissue Masses
Osman KONES, Mehmet ILHAN, Osman Zekai ONER, Mustafa Uygar KALAYCI, Ali KOCATAS, Halil ALIS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İmipramin Kullanımına Bağlı Konvülsiyon Olgusu
Gökmen TAŞKIN, Eren ÇAĞAN, Avni KAYA, Murat BAŞARANOĞLU, Hüseyin ÇAKSEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Behçet Hastasında Gastrointestinal Sistem Perforasyonu Olmadan Pneumoperitoneum: Olgu Sunumu
Mustafa GİRGİN, Ahmet TÜRKOĞLU, Mürşit DİNÇER, Cüneyt KIRKIL, Koray KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Squamous Cell Carcinoma Development Secondary to Chronic Osteomyelitis: A Case Report
Naci EZIRMIK, Kadri YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan Spondilitli Bir Olguda Travma Sonrası Torakal Vertebra Burst Kırığı ve Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Sancar SERBEST, Hacı Bayram TOSUN, Halil GÖKÇE, Galip ERSÖZ, Lokman KARAKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]