[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2013, Cilt 18, Sayı 1
Deneysel Araştırma
The Investigation of the Effects of Enalapril and Losartan on Ghrelin Immunoreactivity in Kidney of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Emir DONDER, Murat Mehmet DOGAN, Tuncay KULOGLU, Özlem Dürrin DABAK, Nevin KOCAMAN, Yusuf OZKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Our Office-Based Diagnostic Hysteroscopy Results of Pre-IVF Patients
Zehra Sema OZKANa, Banu KUMBAK, Remzi ATILGAN, Mehmet SIMSEK, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Operatif Histeroskopi: Bir Eğitim Hastanesinin Deneyimi
Hüseyin CENGİZ, Murat EKİN, Cihan KAYA, Can KEVEN, Gül ÖZEL, Işık KABAN, Levent YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma
Rabia BİLİCİ, Evren TUFAN, Levent TURHAN, Görkem KARAKAŞ UĞURLU, Serap TAN, Turgay KAŞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkinlerde Eklemi İlgilendiren İnstabil Radius Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları
Sancar SERBEST, Engin KESGİN, Hacı Bayram TOSUN, Halil GÖKÇE, Hüseyin BAYRAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları: Vaka Kontrol Çalışması
Elif AKIN, Meral BERKEM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnci
Mustafa BERKTAŞ, Mehmet PARLAK, Aytekin ÇIKMAN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kalça Ve Diz Protezlerindeki Septik ve Aseptik Gevşeme Tanısında Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi ve Tc-99m Siprofloksasin Sintigrafisinin Karşılaştırılması
Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR, Savaş KARYAĞAR, Rabia USLU, Mehmet MÜLAZIMOĞLU, Tevfik ÖZPAÇACI, Ercan UYANIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Santral Seröz Koryoretinopatinin Optik Koherens Tomografik Paternleri
Burak TURGUT, İrfan ERGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serviko-Vajinal Pap Smear Taramasında Trichomonas Vaginalis, Candida ve Gardnerella Vaginalis Sıklığının Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Aygen ÇELİK, Remzi ATILGAN, Hatice Banu AYGÜN, Zehra Sema ÖZKAN, Behzat CAN, Salih Burçin KAVAK, Şehmuz PALA, Mehmet Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HbA1c'nin Diyabetik Ayak Ülseri İyileşmesindeki Prognostik Önemi
Serkan AKÇAY, İsmail Safa SATOĞLU, Ahmet KURTULMUŞ, Ece HARMAN, Fırat ERPALA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Primary Retroperitoneal Mucinous Cystadenoma with a Sarcoma-Like Mural Nodule: Ultrasound and MRI Findings
Ahmet Kürşad POYRAZ, Muammer AKYOL, Ercan KOCAKOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düşük Glukoz Yıkım Ürünü İçeren Diyaliz Sıvısı ile İlişkili Eozinofilik Peritonit
Kenan YILMAZ, İsmail DURSUN, Sibel YEL, Zübeyde GÜNDÜZ, Süleyman SUNKAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis: Altı Olgunun İncelenmesi
Cengizhan SEZGİ, Abdurrahman ABAKAY, Ayşe DALLI, Şevval EREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital Şilotoraksı Olan Bir Yenidoğanda Oktreotid ile Tedavi
Erdal KURNAZ, Hüseyin YAKINDA, Mahmut ASLAN, Gülsüm DEMİRTAŞ, Ramazan ÖZDEMİR, Ahmet KARADAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
A Rare Cause of Ascites: Desmoplastic Small Round Cell Tumour
Adnan TAS, Mehmet ARHAN, Sercan AKSOY, Seyfettin KOKLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]