[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sarkom Benzeri Mural Nodülü Bulunan Primer Retroperitoneal Müsinöz Kistadenom: Ultrason ve MRG Bulguları
Ahmet Kürşad POYRAZ1, Muammer AKYOL1, Ercan KOCAKOÇ2
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey
2Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Sarkom benzeri mural nodülü bulunan primer retroperitoneal müsinöz kistadenom daha once literatürde bir defa bildirilmiş nadir bir kitledir. Mide ağrısının değerlendirilmesi amacıyla başvuran 34 yaşındaki kadın hastanın ultrasonografisinde insidental olarak görülen kistik karın kitlesini sunuyoruz. Takip eden manyetik rezonans görüntüleme (MRG) retroperitoneal kistik kitlenin hemorajik içeriği ve mural nodülünün sinyal karakteristiğini ortaya koydu. Birinci yılsonunda takip ultrasonografide nüks ya da metastaz bulgusu izlenmedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]