[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 250-251
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastasında Gastrointestinal Sistem Perforasyonu Olmadan Pneumoperitoneum: Olgu Sunumu
Mustafa GİRGİN1, Ahmet TÜRKOĞLU2, Mürşit DİNÇER3, Cüneyt KIRKIL1, Koray KARABULUT1
1Fırat Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Gürün Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sivas, Türkiye

Behçet Hastalığı kronik inflamatuar bir hastalık olup, gastrointestinal tutulumu “İntestinal Behçet hastalığı” veya “Entero-Behçet” olarak da bilinir. En sık tutulum yeri ileoçekal bölge ve kolondur. Behçet Hastalığı'na bağlı intestinal ülserler perforasyona neden olabilmekte ve operasyon sonrası yüksek mortalite ve morbidite ile seyretmektedir ancak daha önce literatürde perforasyon olmaksızın Behçet hastalığına sekonder pneumoperitoneum gelişmiş olgu bildirilmemiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]