[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 246-247
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskelet Kasının Primer Hidatik Kisti; Yumuşak Doku Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında Akla Getirilmesi Gereken Bir Durum
Osman KONES, Mehmet ILHAN, Osman Zekai ONER, Mustafa Uygar KALAYCI, Ali KOCATAS, Halil ALIS
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, General Surgery, Istanbul, Turkey

Çizgili kasların Ekinokokal infeksiyonu göreceli olarak nadir bir durumdur ve başvuruda klinik olarak yumuşak doku tümörlerini taklit edebilir. Sol uyluğunun anterolateral bölgesinde ağrısız bir kitle ile başvuran 30 yaşında kadın hastayı olgu olarak sunduk. Tetkiklere manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile başlandı. MRG' da vastus lateralis kasının içinde vücüdun diğer yerlerinde görülen kist hidatik ile benzer olan multiple kistik veziküller görüldü. Cerrahi olarak eksize edilerek albendazol tedavisi ile hastada kür sağlandı. Kist hidatik özellikle endemik bölgelerde ekstremitelerde ağrısız kitle olarak belirti verebilir, bu yüzden bu tür kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]