[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-249
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İmipramin Kullanımına Bağlı Konvülsiyon Olgusu
Gökmen TAŞKIN, Eren ÇAĞAN, Avni KAYA, Murat BAŞARANOĞLU, Hüseyin ÇAKSEN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sekiz yaşında kız hasta ateşsiz dönemde jeneralize tonik klonik nöbet geçirme şikayetiyle getirildi. Hikâyesinden hastanın 20 gündür enürezis nokturna nedeniyle imipramin tablet 10 mg/gün (0.41 mg/kg/gün) kullandığı öğrenildi. Özgeçmişi ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesi normal idi. Serum elektrolitleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, beyin magnetik rezonans görüntülemesi normaldi. Hastanın nöbetinin imipramine bağlı olduğu kabul edildi ve imipramin kesildi. Hasta halen antikonvülsan tedavi almaksızın 6 aydır takip edilmektedir. Bu vaka dolayısıyla imipraminin konvülsiyon yapabileceğini vurgulamak isteriz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]