[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 066-068
[ English ] [ PDF ]
Uzun Süre Çömelme Sonucu Oluşan Tek Taraflı Düşük Ayak Olgusu
Gürkan AKGÖL, Bahar ÇELİKBAĞ
Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bingöl, Türkiye

Bu olguda peroneal sinir yaralanması görülen hastada klinik bulgular ve elektrofizyolojik çalışmalar ile periferik sinir sıkışması tanısı kondu. Hastada uzun süre çömelmeye bağlı tek taraflı postural tipte sıkışma vardı. Vakaya B vitamini başlandı ve fizik tedavi uygulanarak takibe alındı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]