[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 066-068
[ Turkish ] [ PDF ]
A Case of Unilateral Drop Foot As A Result of Long Duration Crouch
Gürkan AKGÖL, Bahar ÇELİKBAĞ
Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bingöl, Türkiye

In this case we diagnosed peripheric nevre compression by means of clinical findings and electrophysiological studies. There was unilateral postural type nerve compression due to long time squatting in this patient. We started vitamin B therapy, physiotherapy and follow up.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]