[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 066-074
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adolesanda Polikistik Over Sendromu
Levent ŞAHİN1, Banu KUMBAK AYGÜN2
1Anadolu Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, Antalya, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Polikistik over sendromu (PKOS), kadınlarda anovülasyon, hirsutizm ve infertilitenin en önemli nedeni olup, etiyolojisi bilinmeyen heterojen bir sendromdur. Bu multifaktöriyel sendrom puberte ile başlayıp, menopoz süresince de kardiyovasküler ve metabolik sekelleri izlenir. Adolesanlarda PKOS' un bulgu ve semptomları ile normal pubertal özelliklerin üst üste gelmesi nedeniyle, özellikle tanısal problemler olabilir. Adolesanda PKOS tanısının konulması uzun dönem sekellerin engellenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yaş grubunda uygun diyet ve egzersiz alışkanlıklarının oluşturulması faydalı olacaktır. Uzun dönem sekellerini engellemek açısından PKOS' un bu kadar erken yaşta tedavi edilip edilmemesi konusu ise hala tartışmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]