[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 188-190
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Trakeaya Penetran Saçma Yaralanması: Olgu Sunumu
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN, Murat KILIÇ, Akın Eraslan BALCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Travma sonrasında trakeobronşiyal yaralanma nadir görülmekle birlikte yaşamı potansiyel olarak tehdit eden bir patolojidir. Havayollarının travmatik hasarı sıklıkla künt travma sonucudur, penetran yaralanmalar tüm olguların sadece %6-10'unu oluşturur. Penetran trakea yaralanmalarının %75-80'i servikal trakeada görülür. Tedavide cerrahi yaklaşımlar ön planda olmakla birlikte, klinik ve endoskopik bulgular göz önüne alınarak bazı seçilmiş vakalara konservatif tedavi uygulanması önerilmektedir. Yazıda saçma yaralanması yüzünden boyun bölgesinde penetran trakea hasarı meydana gelen ve konservatif tedavi uygulanan bir hasta sunulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]