[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2013, Cilt 18, Sayı 3
Derleme
Sirtuin Genleri ve İşlevleri
Ali BAYRAM, Mehri İĞCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Tekrarlayan Dozlarda Metotreksat Uygulamasının Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine Etkileri
Nevin KOCAMAN, Neriman ÇOLAKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Correlation Between Findings of Cranial Tomography and the Levels of Cerebrospinal Fluid's Nerve Growth Factor in Hydrocephalic Infants
Fatih Serhat EROL, Mehmet Birol ÖZTÜRK, Bekir AKGÜN, Metin KAPLAN, Hakan ÇAKIN, Necip İLHAN, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Impact of Gonadotrophin Releasing Hormone Antagonist Duration on In-Vitro Fertilization Outcome
Zehra Sema OZKAN, Remzi ATILGAN, Banu KUMBAK, Mehmet SIMSEK, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Internal Acoustic Channel Diameter in Sudden Sensorineural Hearing Loss
Hayrettin Cengiz ALPAY, Hanifi YILDIRIM, Irfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAG, Erol KELES, Israfil ORHAN, Sinasi YALCIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effects of Diffuse Hyperaeration on Thorax and Airways
Cem OZHAN, Aydın KURT, Halil ARSLAN, Elcin ZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vajinal ve Sezaryen Doğumun Postpartum Servikal Yayma Sonuçlarına Etkisi
Özlem GÜN ERYILMAZ, Saynur YILMAZ, Sibel ÖZLER, Cavidan GÜLERMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden Soyutlanan Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarına Tigesiklinin İn-Vitro Etkinliği
Esin DOĞANTEKİN, Akif DOĞANTEKİN, Ali GÜREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KOAH'lı Olguların Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Mehmet Hamdi MUZ, Suat TÜRKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ümraniye İlçesinde 1. Basamakta Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastaların Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
Seyhan HIDIROĞLU, M. Fatih ÖNSÜZ, Cem Emrah KALAFAT, Melda KARAVUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Alive Borned Parapagus Dicephalus Conjoined Twins at Term: A Case Report
Tolgay Tuyan ILHAN, Turkan ILHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rastlantısal Safra Kesesi Tümörlerinde Trokar Yeri Metastazı: Olgu Sunumu
Murat ÇAKIR, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Ahmet TEKİN, Aykut YILDIRIM, Hüseyin YILMAZ, Faruk AKSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Trakeaya Penetran Saçma Yaralanması: Olgu Sunumu
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN, Murat KILIÇ, Akın Eraslan BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]