[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-170
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
In-Vitro Efficiency of Tigecycline on Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Species Isolated from Clinical Specimens
Esin DOĞANTEKİN1, Akif DOĞANTEKİN2, Ali GÜREL3
1Zirve Üniversitesi, Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, İç Hastalıkları Nefroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Objective: The major problem about staphylococal infections is methicillin resistance. Because of the fact that methicillin resistant staphilococci are also resistant to beta-lactam antibiotics, some new antibiotics are necessary that can be alternative to glucopeptides for treatment of these infections. Tigecycline a glycylcycline antibiotic is effective for treatment of many pathogen microorganisms including methicillin resistant staphylococci (MRSA). Our object in this study investigating of tigecycline effectivenes on MRSA.

Material and Method: In this study we investigated tigecycline resistance in 50 clinical specimen isolated MRSA species according to CLSI criteria with minimal inhibitory concentration (MIK) method

Results: MIK50 and MIK90 values of tigecycline were ,125 µg/ml and 0,5µg/ml respectively.

Conclusion: Findings of this study presented that tigecycline, a new antibiotic on the market, has effective antibacterial activity on MRSA species.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]