[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vajinal ve Sezaryen Doğumun Postpartum Servikal Yayma Sonuçlarına Etkisi
Özlem GÜN ERYILMAZ, Saynur YILMAZ, Sibel ÖZLER, Cavidan GÜLERMAN
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Reprodüktif Endokrinoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Postpartum dönem, tıpkı gebelik dönemi gibi, hastanın sağlık personeli ile sık irtibat kurduğu, servikal tarama için kaçırılmayacak bir süreçtir. Vajinal doğumun, servikste var olan lezyonları giderici etkiye sahip olduğu söylenirken, sezaryene oranla etkisinin olmadığı da ifade edilmektedir. Bu çalışmada, doğum şeklinin, postpartum servilak yayma sonuçlarına etkisini belirlemeye çalıştık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif vaka kontrol yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, toplam 48 vajinal doğum yapmış hasta, yine 48 sezaryen ile doğum yapmış hasta ile yaş, gravida, parite, geçirilmiş küretaj sayısı, bebek doğum ağırlığı, postpartum maternal şikayetler ve postpartum servikal yayma sonuçları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Postpartum maternal şikayetler, vajinal doğum grubunda, sezaryen grubuna oranla, istatistiksel olarak daha fazla tespit edildi (p=0.0001), bunların içinde disparöni, vajinal doğum sonrası, sezaryene oranla anlamlı olarak daha sık ifade edildi, p=0.0007. Gruplar arasındaki, servikal yayma değerlendirme sonuçları benzer çıktı, p>0.05. Hiçbir hastada, düşük yada yüksek dereceli servikal neoplazi tespit edilmedi.

Sonuç: Postpartum servikal yayma sonuçları incelenerek yapılan bu çalışmada, doğumun vajinal veya sezaryen ile gerçekleşmesinin, serviksi aynı şekilde etkilediğini, vajinal doğumun, serviksteki hücresel iyileşmelerde, sezaryenden daha üstün olmadığını belirledik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]