[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni
Ünal BAKAL, Mehmet SARAÇ, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Paraduodenal herniler nadirdir ve barsağın anormal rotasyonu sonucu gelişir. Tanısı güçtür.Direkt grafide barsak gazlarının bir bölgeye toplanması ve hava-sıvı seviyelerinin olması internal herniasyonu akla getirmelidir. Cerrahi insizyonun yetersizliği perop tanımlamada zorluk oluşturabilir. Olgu nadir görülmesi ve cerrahisindeki modifikasyon nedeniyle sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]