[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 19, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Ratlarda Parsiyel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Ghrelin'in Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi
Ahmet BOZDAĞ, Yavuz Selim İLHAN, İbrahim ÖZERCAN, Süleyman AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Vertebral Metastaz, Dejenerasyon ve Spondilodiskitlerin Ayırıcı Tanısında Non-CPMG SS-FSE Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Katkısının Değerlendirilmesi
Fatih ÇELİKYAY, Yusuf ÖNER, Turgut TALI, PH Le ROUX, Şule DEVECİ, Ruken YÜKSEKKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rinoplasti Operasyonlarında Nazal Tampon Gerekli midir?
Serdar ALTUN, Aysun YILDIZ ALTUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Ürolojik Cerrahilerdeki Erken Dönem Sonuçlarımız: İlk 32 vaka
Ahmet Murat BAYRAKTAR, Erkan ÖLÇÜCÜOĞLU, Sedat TAŞTEMUR, Mehmet Emin ŞİRİN, Sait BİÇER, Öner ODABAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkin Still Hastalığı: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
Ümit Seçil DEMİRDAL, Tuna DEMİRDAL, Neşe DEMİRTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?
Vefa KINIŞ, Musa ÖZBAY, Aylin GÜL, Mehmet AKDAĞ, Fazi Emre ÖZKURT, Beyhan YILMAZ, Engin ŞENGÜL, İsmail TOPÇU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Multinodüler Guatr Tedavisinde Total Tiroidektomi Deneyimimiz
Ahmet BOZDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gelişimsel Kalça Displazisi Nedeni ile Tek Seansta Birleşik Cerrahi Tedavi Uyguladığımız Hastalarımızın Uzun Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Analizi
İsmail Murad PEPE, Emre ÇALIŞAL, Ertuğrul AKŞAHİN, Ali BİÇİMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ailede Kanser Öyküsü ve Algılanan Kanser Riski, Kanserden Korunma Davranışları ile İlişkili mi?
Özge KARADAĞ ÇAMAN, Nazmi BİLİR, Hilal ÖZCEBE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni
Ünal BAKAL, Mehmet SARAÇ, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgusunda Progresyonun İlk Belirtisi Olarak Ortaya Çıkan Lökoklastik Vaskülit
A. Mübin ÖZERCAN, Mustafa CANHOROZ, Fatih ALBAYRAK, M. Mustafa AKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atomoksetin ile İlişkili Motor Tikler: Bir Olgu Sunumu
Kemal Utku YAZICI, İpek PERÇİNEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]