[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgusunda Progresyonun İlk Belirtisi Olarak Ortaya Çıkan Lökoklastik Vaskülit
A. Mübin ÖZERCAN1, Mustafa CANHOROZ2, Fatih ALBAYRAK1, M. Mustafa AKIN3
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Lökositoklastik vaskülitler altta yatan malign hastalıkların tanısından önce ya da onunla eş zamanlı olarak saptanabilir. Bu yazıda yaklaşık 1 yıl önce küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı konulduktan sonra gelişen her iki ayak bileğinde ve tibial bölge lateralinde lökositoklastik vaskulit, sağ skrotal şişlik olan 73 yaşındaki hasta sunuldu. Bu olguyla malignitelerde vaskülit şeklinde paraneoplastik sendrom gelişebileceği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]