[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 19, Sayı 1
Derleme
Priapizm Patofizyolojisinde Alternatif Yolaklar
Ahmet KARAKECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratlarda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Mesane Kontraktilitesi, Histopatolojik Değişimler ve Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri
Hasan SULHAN, Ahmet KARAKEÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Diagnostic and Therapeutic Approaches in Lung Cancer: A Single Institution Experience on 96 Patients
Turkan DUBUS, Bektas AKPOLAT, Ozlem UZMAN, Dilay DEMIRYONTAR, Nil TOKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Observer Variability of Pediatric Bone Age Assessment by Using The Greulich and Pyle Method
Ayse MURAT AYDIN, Ahmet Kursad POYRAZ, Saadet AKARSU, Huseyin OZDEMIR, Hanefi YILDIRIM, Erkin OGUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinde Salmonella typhi Üremesi Olan Tifo Olgularının İrdelenmesi
Adnan BİLİCİ, Mehmet ÇABALAK, Affan DENK, Kutbeddin DEMİRDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

0-1 Yaş Arası Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Ailelerin Yaklaşımları
Esma UĞURLU, Aslı KALKIM, Tülay SAĞKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
Ahmet ERGİN, Süleyman Utku UZUN, Ali İhsan BOZKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mRNA Seviyesinde İfadesi
Ali BAYRAM, Mehri İĞCİ, Remzi YİĞİTER, Mehmet Ali ELÇİ, Beyhan CENGİZ, Serdar ÖZTUZCU, Yusuf Ziya İĞCİ, Mustafa ULAŞLI, Recep BAYRAKTAR, İbrahim BOZGEYİK, Ecir Ali ÇAKMAK, Ahmet ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Varikoseli Olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği
Namık BADUR, Ahmet KARAKEÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Unilateral Grave's Hastalığı: Olgu sunumu
Nevzat GÖZEL, Faruk KILINÇ, Fatih DEMİRCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Basit Akciğer Kistine Bağlı Non-İmmün Hidrops Fetalis Olgusu
Levent KORKMAZ, Hülya AKGÜN, Osman BAŞTUĞ, Hülya HALİS, Mehmet Adnan ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Ergen Olguda Sertralin Kullanımı ile İlişkili Servikal Distoni
Kemal Utku YAZICI, İpek PERÇİNEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]