[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-048
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Unilateral Grave's Disease: A case report
Nevzat GÖZEL1, Faruk KILINÇ2, Fatih DEMİRCAN3
1Özel Doğu Anadolu Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Elazığ Özel Çağrı Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye

Graves' disease is a a rare autoimmune thyroid disease that characterized by hyperthyroidism, diffuse goiter, infiltrative ophthalmopathy, infiltrative dermopathy and thyroid akropachy. It usually affects both lobes of the thyroid, unilateral involvement have been reported rarely. In our clinic we diagnosed unilateral graves disease wich has single-sided involvement (in other thyroid lobe and isthmus agenesis-hemiagenesis) in cintigraphy. Thus we presented a rare unilateral graves case with current literature.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]