[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kutis Marmorata Telenjektatika Konjenita: Bir Olgu Sunumu
Ömer Faruk ELMAS, Okan KIZILYEL, Mahmut Sami METİN, Ali KARAKUZU, Şule BİLİCİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Kutis marmorata telenjektatika konjenita, telenjektazi, flebektazi, deride atrofi ve ülserasyon görülebilen nadir konjenital bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. Vakaların %50'sinin üzerinde ilişkili anomaliler mevcuttur. Olgumuz sağ alt ekstremitede flebektazileri ve sırt bölgesinde atrofinin eşlik ettiği kutis marmoratus lezyonları olan 17 yaşında erkek hastaydı. Hastada nörolojik sistem ve göz tutulumu yoktu. Rutin laboratuvar ve radyolojik tetkiklerinde anormallik yoktu. Kutis marmorata telenjektatika konjenita tanısı konuldu. Eşlik eden anormalisi ve subjektif yakınması olmayan hastada tedaviye gerek görülmedi. Kutis marmorata telenjektatika konjenita nadir görülen bir hastalık olduğu ve hastamız 17 yaşına kadar tanı almadığı için bu olguyu sunmaya karar verdik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]