[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 169-171
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tolterodin Tartarat Nazal Mukosiliyer Klirens Süresini Etkiler mi?
Gül Soylu ÖZLER1, Serkan ÖZLER2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Antakya Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Hatay, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aşırı aktif mesane tedavisinde kullanılan bir antimuskarinik ajan olan tolterodin tartaratın nazal mukosiliyer klirens üzerine etkisi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Aşırı aktif mesane tanısı ile tolterodin tartarat tedavisi başlanan hastalara ilaç kullanımı öncesi ve 6 ay düzenli ilaç kullanımı sonrası nazal mukosiliyer klirens süresi ölçümü yapıldı. Mukosiliyer klirens süresi ölçümü için sakkarin testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ilaç kullanımı öncesinde nazal mukosiliyer klirens süresi ortalama 8,65±1,29 dakika,tedavi sonrasında 7,80±1,29 dakika olarak bulundu.Tedavi sonrasındaki nazal mukosiliyer klirens süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir uzama tespit edildi(p=0,022).

Sonuç: Tolterodin tartarat kullanan hastaların sinonazalve orta kulak enfeksiyonları açısından takip edilmesi önerilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]