[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 19, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Doksorubisin Uygulamasının Karaciğer, Böbrek ve Kalp Dokularındaki Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi
Nevin KOCAMAN, Tuncay KULOĞLU, Selçuk İLHAN, Süleyman AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tolterodin Tartarat Nazal Mukosiliyer Klirens Süresini Etkiler mi?
Gül Soylu ÖZLER, Serkan ÖZLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Enalaprilin Diyabetik Sıçan Mide Dokusunda Ghrelin Ekspresyonuna Etkileri
Gökhan ARTAŞ, Tuncay KULOGLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Hiperemezis Gravidarumda Helicobacteria Pylori Seropozitifliği
Lebriz Hale AKTÜN, Betül YORGUNLAR, Mustafa ACET
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yetişkinlerde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile İnsidental Saptanan Diyafragmatik Hernilerin Değerlendirilmesi
Zelal Taş DENİZ, Cemil GÖYA, Cihad HAMİDİ, Muhammet Akif DENİZ, Salih HATTAPOĞLU, Mehmet Güli ÇETİNÇAKMAK, Memik TEKE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Tanı Hipertansif Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi ve Arteriyel Sertlik İlişkisi
Şebnem KARAKAN, Siren SEZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gestasyonel Diyabette İnsülin Tedavi Gereksinimini Artıran Risk Faktörleri
Serap BAYDUR ŞAHİN, Teslime AYAZ, Kadir İLKKILIÇ, Hacer SEZGİN, Ülkü METE URAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Role of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Enterography in Evaluation of Crohn's Disease Activity
Secil TELLİ ERDOGAN, Esin YENCILEK, Koray KOCHAN, Direnc Ozlem AKSOY, Gamze KILICOGLU, Mehmet Masum SIMSEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Tiroide Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Güneş Deniz YILDIRIM, Emine DÜNDAR, Deniz ARIK, Enver İHTİYAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üç Ekstremite Distalini Tutan Kaposi Sarkomu
Mahmut Sami METİN, Okan KIZILYEL, Ömer Faruk ELMAS, Handan BİLEN, Mustafa ATASOY, Akın AKTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tracheobronchomegaly (Mounier-Kuhn Syndrome)
Ayse MURAT AYDIN, Ahmet Kursad POYRAZ, Hakan ARTAS, Teyfik TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit Birlikteliği Olan Hastada Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğu
Onur PALABIYIK, Ayça TAŞ TUNA, Fikret BAYAR, Hazel CAN, Yaşar TOPTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Konvülsiyon ile Başvuran Fahr Sendromu: Olgu Sunumu
Fatih DEMİRCAN, Nevzat GÖZEL, Faruk KILINÇ, Cemil GÖYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]