[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 203-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroide Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Güneş Deniz YILDIRIM1, Emine DÜNDAR1, Deniz ARIK1, Enver İHTİYAR2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Renal hücreli karsinom, sık görülen malignitelerden biridir. Tedaviden uzun yıllar sonra dahi renal hücreli karsinomun uzak organ metastazları görülebilmektedir. Burada renal hücreli karsinom tanısından 2,5 yıl sonra tiroid metastazı saptanan 52 yaşında erkek hasta sunulmuş, berrak hücre değişikliği gösteren primer tiroid lezyonlarının ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Tiroid glandın berrak hücreli lezyonlarında renal hücreli karsinom metastazı olasılığı akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]