[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-213
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Trakeobronşiomegali (Mounier-Kuhn sendromu)
Ayse MURAT AYDIN1, Ahmet Kursad POYRAZ1, Hakan ARTAS1, Teyfik TURGUT2
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Elazig, Turkey

Trakeobronşiomegali (Mounier-Kuhn sendromu) belirgin kistik trakeobronşiyal dilatasyon olarak tanımlanır. Trakeobronşiomegali (TBM) öncelikle 40 ila 50 yaş arasındaki erkekleri etkileyen nadir görülen bir durumdur. TBM etyolojisi bilinmemektedir. Patolojik olarak trakea ve santral bronşların kas ve elastik elemanlarının atrofisi vardır. TBM ve solunum sisteminin ilgili patolojisinin tanısı esas olarak düz akciğer grafileri ve BT gibi radyolojik incelemelere dayanmaktadır. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları öyküsü olan TBM'li iki olgu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]