[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-206
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Günübirlik cerrahide göğüs röntgeni gibi ayrıntılı laboratuvar incelemesi yapılmamaktadır. Morgagni hernileri genellikle geç dönemde tesadüfen tanımlanırlar. Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yapılan incelemeler sırasında Morgagni hernisi tanısı konulan bir yaşındaki olgu, kliniğimizde 4 aylık iken sağ inguinal herni ameliyatı olmuştu. Diyafram onarımı yapılan olgu sorunsuz taburcu edildi. İlk ameliyatında ayrıntılı incelenmediğinden olguda Morgagni hernisinin tespit edilemediği düşünüldü. Bu tür olgulara rağmen günübirlik cerrahilerde ayrıntılı laboratuvar incelemelerine ihtiyaç duyulmamalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]