[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Familyal Adenomatöz Polipozisli Bir Hastada Nöroendokrin Tümör ve Adenokarsinom Birlikteliği
Ali KOCATAŞ, Mehmet Abdussamet BOZKURT, Osman KÖNEŞ, Süleyman BÜYÜKAŞIK, Halil ALIŞ
Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Familyal adenomatöz polipozis (FAP) sendromu kolonda nadir görülen genetik geçişli bir sendromdur. Eğer tedavi edilmezse yaşam boyu kanserleşme oranı %100'dür. FAP'lı hastalarda adenokanserler de görülebilir. Biz kliniğimizde mekanik barsak obstrüksiyon nedeniyle ameliyat edilen FAP'lı bir hastada adenokanser ve nöroendokrin tümör birlikteliğini sunmak istedik. Hastamız literatür incelemesinde karaciğer metastazı olmadan iki ayrı tümörün birlikte görüldüğü ilk hastadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]