[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 20, Sayı 2
Derleme
Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar
Ünal BAKAL, Mustafa T. GÜRBAZ, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
İyonize Radyasyon Uygulamasının Sıçan Karaciğer Dokularında Ghrelin Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Fikri Selçuk ŞİMŞEK, Nevin KOCAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adriamisin Uygulamasının Sıçan Kalp Dokusunda Nesfatin-1 İmmünreaktivitesi Üzerine Etkileri
Tuncay KULOĞLU, Gökhan ARTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
İnmeli Hastalarda Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Dicle AKDENİZ, Serda EM, Mehmet ÇAĞLAYAN, Mehtap BOZKURT, Pelin OKTAYOĞLU, Mehmet KARAKOÇ, Kemal NAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nöroloji Polikliniğine Baş Ağrısı Yakınması İle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Tetkiki İstenmeli midir?
Halil AY, Yılmaz İNANÇ, Yusuf İNANÇ, Tülay DOĞANTÜRK, Özcan KOCATÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Özkıyım Girişimiyle Hastaneye Başvuran Hastaların Mizaç Özellikleri
Osman MERMİ, Faruk KILIÇ, Mehmet Gürkan GÜROK, Murat KULOĞLU, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Use of Uterine Balloon Tamponade For Managing Placental Invasion Anomalies: Retrospective Study
Mehmet SIMSEK, Remzi ATILGAN, Ugur ORAK, Salih Burcin KAVAK, Zehra Sema OZKAN, Ismail DEMIREL, Hakan ARTAS, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of Intra corporeal Knot-tying Suture and Hem-o-lok Clip for Closure of Appendix Stump in Laparoscopic Appendectomy: A Retrospective Study
Yilmaz POLAT, Erdem KINACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Göğüs Duvarında Osteokondrom; 11 Olgu
Menduh ORUÇ, Fatih METEROĞLU, Ahmet ERBEY, Atalay ŞAHİN, Serdar ONAT, Refik ÜLKÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nörofibromatozis Tip 1 ve Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü
Emrah AYTAÇ, Ayşegül AKYÜZ, Ceyla ATAÇ UÇAR, Cemile Sencer DEMİRCAN, Yonca TOPAL, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hipohidrotik Ektodermal Displazi: Olgu Sunumu
İhsan ESEN, Özlem ÖZCANLI ÇAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Familyal Adenomatöz Polipozisli Bir Hastada Nöroendokrin Tümör ve Adenokarsinom Birlikteliği
Ali KOCATAŞ, Mehmet Abdussamet BOZKURT, Osman KÖNEŞ, Süleyman BÜYÜKAŞIK, Halil ALIŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Mehmet Ruhi ONUR, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spondilokostal Dizostozis: Tipik Bulguları Olan Bir Yenidoğan Olgusu
Mehmet Şah İPEK, Nilüfer OKUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]