[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi
Mehmet SARAÇ1, Ünal BAKAL1, Mehmet Ruhi ONUR2, Tugay TARTAR1, Ahmet KAZEZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Testis rüptürü oldukça nadirdir ve cerrahi tedavi ile onarım klasik tedavi olarak tanımlanır. On üç yaşında erkek çocukta iki gün önce futbol oynarken top çarpması nedeniyle testiküler travma oluşmuştu. Sağ skrotumda ödem, şişlik, kızarıklık ve ağrı vardı. Skrotal doppler sonografide sağ testis anteriorunda süperior yerleşimli tunica albugineadan mediale protrude olan 18X15 mm boyutlarında testis parankimi izlendi (tunica albuginea yırtığı sonrası testis rüptürü). Geç getirilen olgu koservatif tedavi ile takibe alındı. Yatışının 4. günü kontrol skrotal doppler sonografide hematomun küçülmesi ve testis kan akımının normal olarak değerlendirilmesi üzerine hasta taburcu edildi. Erken tanımlamalarda cerrahi tedavi benimsenir. Gecikmiş olguda konservatif tedavi olumlu sonuç verdi. Solid organ yaralanmalarında son dönemlerdeki konservatif yaklaşımı bu olgularda da düşünebiliriz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]