[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-235
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntrakranial Radyoterapi Sonrası Erken Dönemde Glioblastom Multiforme Gelişimi
Sait OZTURK1, Necati UCLER2, Ismail DEMIREL3, Metin KAPLAN1
1Firat University School of Medicine, Department of Neurosurgery, Elazig, TURKEY
2Adıyaman University School of Medicine, Department of Neurosurgery, Adıyaman, TURKEY
3Firat University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazig, TURKEY

Radyoterapiden yıllar sonra görülen yan etkiler geç dönem yan etkiler olarak tanımlanır ve radyasyon nekrozu en sık görülen geç dönem komplikasyon olup bunu ikincil kanserler takip eder. Çalışmamızda radyoterapiden sadece 11 ay sonra saptanan ve literatürde nadir olarak rapor edilmiş sekonder glioblastom multiforme tanılı olguyu detaylı olarak tartıştık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]