[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 20, Sayı 4
Derleme
Transient Reseptör Potansiyel Vanilloid 1 Kanalları ve Böbrek
Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Tuncay KULOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
PET/BT Uygulamasının Sıçan Beyin Dokusunda TRPM2 ve Apoptozis Üzerine Etkileri
Fikri Selçuk ŞİMŞEK, Tuncay KULOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi
Erhan ÖNALAN, Nevzat GÖZEL, Murat KARA, Bülent KARAKAYA, Kürşat KARGÜN, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuklarda MPV ve PCT Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Muhammed KARABULUT, Erdal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Re-evaluation of Cases Diagnosed as Endometrial Hyperplasia: in 19 Years
Ozgen ARSLAN SOLMAZ, Gulcin CIHANGIROGLU, Nezahat YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Postmenopozal Kanamalı Olgularda Maligniteye İlerleyişte Yaş, Endometrium Kalınlığı ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması
Şehmus PALA, Remzi ATILGAN, Gökhan ARTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İki Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması
Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğerin Primer Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Erdal İN, Mehmet Mustafa AKIN, Müge OTLU, Gökhan VARLI, Figen DEVECİ, Mehmet Hamdi MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Otoimmün Poliendokrinopati-Kandidiazis-Ektodermal Distrofi (APECED) Sendrom'lu İki Kız Kardeş
İhsan ESEN, Aslıhan KARA, Serdar CEYLANER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Wolf Parkinson White Sendromuna Tipik Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardinin Eşlik Ettiği Olgu
Mesut AYDIN, Mehmet Zihni BİLİK, Abdulkadir YILDIZ, Hilal ÖZBEK, Yahya İSLAMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Development of Glioblastoma Multiforme in Early Period After Intracranial Radiotherapy
Sait OZTURK, Necati UCLER, Ismail DEMIREL, Metin KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artık Prepisyum Parafimozis Nedenidir: Olgu Sunumu
Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, Cemil AYDIN, Ali AKKOÇ, Tunç OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]