[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-188
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transient Reseptör Potansiyel Vanilloid 1 Kanalları ve Böbrek
Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Tuncay KULOĞLU
1Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Erzincan, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Transient reseptör potansiyel vanilloid 1 (TRPV1) pozitif sensoriyal sinirlerin kardiyovasküler fonksiyonlar, kan basıncı ve vücut ağırlığı üzerinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Böbreklerde TRPV1'in aktivasyonu glomerüler filtrasyon hızını ve renal sodyum ve su ekskresyonunu artırır. TRPV1 aktivasyonunun kronik böbrek yetmezliği sürecinde renal fibrozis üzerine yararlı etkileri olabileceği yönünde bulgular vardır. Ayrıca TRPV1 agonistleri akut iskemik böbrek hasarında da renoprotektif rol oynamaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]