[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-188
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transient Receptor Potential Vanilloid 1 Channels and Kidney
Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Tuncay KULOĞLU
1Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Erzincan, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) positive sensory nerves have been shown to play important roles on cardiovascular functions, blood pressure and body weight. Activation of TRPV1 in the kidney increases the glomerular filtration rate and renal sodium and water excretion. Activation of TRPV1 have been shown to have beneficial effects on renal fibrosis in chronic renal failure in process. Additionally, TRPV1 agonists also play renoprotective role in acute ischemic renal injury.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]