[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sakrumda İntraosseöz Lipom: Olgu Sunumu
Nesrin ŞEN1, Özkan ALATAŞ2, Serdal ALBAYRAK3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

İntraosseöz lipom, matur lipositlerden köken alan nadir görülen benign kemik tümörüdür. En sık femur, tibia, fibula gibi uzun kemiklerin metafiz ya da epifiz bölümleri tutulur. Yassı kemiklerin tutulumu çok nadirdir. İnsidansı tam olarak bilinemese de, literatür taramasına dayanarak sakral kemiğin bu tümör tarafından tutulumunun günümüzde de son derece nadir görüldüğü için bu olgu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]