[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Boyunda Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ1, Hatice Hazan SÖNMEZ1, Mehmet Mustafa AKIN2, Sercan ŞİMŞEK1, Turgut KARLIDAĞ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Epidermoid kistler çok katlı yassı epitel ile döşeli kistik malformasyonlardır. Histolojik olarak epidermoid, dermoid ve teratoid kistler olarak sınıflandırılırlar. Bu makalede 58 yaşında bir hastada boyun orta hat solunda epidermoid kist vakası sunuldu. Epidermoid kistlerin klinik semptomları, ayırıcı tanısı, tanıda yardımcı görüntüleme yöntemleri ve tedavisi tartışıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]