[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-101
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Epidermoid Cyst of the neck: Case report
Erol KELEŞ1, Hatice Hazan SÖNMEZ1, Mehmet Mustafa AKIN2, Sercan ŞİMŞEK1, Turgut KARLIDAĞ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Epidermoid cysts are cystic malformations lined by stratified squamous epithelium. Histologically, they are classified as epidermoid,dermoid and teratoid cysts. 58-year-old patient who have an epidermoid cyst in the mid line of the neck to the left is presented in this article. Clinical symptoms, differential diagnosis, imaging techniques as diagnostic aid and treatment of epidermoid cysts are discussed.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]