[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilateral İkinci Brankial Ark Fistülünde Radyolojik Görüntüleme: Vaka Sunumu
Sertaç DÜZER1, Cahit POLAT1, Abdulvahap AKYİĞİT1, Özkan ALATAŞ2, Öner SAKALLIOĞLU1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Brankial anomaliler, brankial yarık olarak adlandırılan ektodermin invaginasyonları ile bölümlere ayrılan altı mezodermal arkın oluşturduğu brankial apparatusun gelişimsel anomalileridir. İkinci brankial ark anomalileri en yaygın brankial anomalilerdir. Cinsiyet yatkınlığı bulunmamaktadır. Tanıları klinik olarak konur. Biz bu makalede 16 yaşında bayan hastada tespit edilen nadir görülen bilateral ikinci brankial ark fistülü olgusunda görüntülemenin önemini vurguladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]