[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 110-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Amisülpride Bağlı Çok Yüksek Prolaktin Artışı
Sevda KORKMAZ1, Sevler YILDIZ1, Zehra Emine DULKADİR1, Tuba KORUCU1, Burcu GÜNDOĞAN1, Murat GÖNEN2, Murad ATMACA1
1Fırat Üniversitesi, Psikiyatri, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Nöroloji, Elazığ, Türkiye

Amisülpirid dopaminerjik D2 ve D3 reseptörlere yüksek afinitesi olan, atipik bir antipsikotik ilaçtır. Amisülpridin diğer atipik antipsikotiklere oranla prolaktin seviyelerinde daha fazla bir artışa neden olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Ancak yazımızda amisülpridle gelişen prolaktin artışı, literatürde bildirilen değerlerden çok daha yüksek olan ve ilaç kesimini takiben prolaktin değerlerinin hızla düştüğü bir olgudan bahsedilecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]