[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 110-112
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Very High Hyperprolactinemia Associated with Amisulpride
Sevda KORKMAZ1, Sevler YILDIZ1, Zehra Emine DULKADİR1, Tuba KORUCU1, Burcu GÜNDOĞAN1, Murat GÖNEN2, Murad ATMACA1
1Fırat Üniversitesi, Psikiyatri, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Nöroloji, Elazığ, Türkiye

Amisulpride is an atypical antipsychotic, with a high dopaminergic D2 and D3 receptor affinity. It has been well, established that amisulpride can lead to increase in prolactin levels. In this paper, we present a case with significant higher in prolactin level than those reported after amisulpride use and rapid decrease in the hormone level after cessation of amisulpride.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]