[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-184
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ethyleneglycol Intoxication in a Patient Drunk Antifreeze: A Case Report
İsmail DEMİREL, Levent AVCI, Güneri ATALAN, Aykut URFALIOĞLU, Gonca ÇAĞLAR TOPRAK
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Ethyleneglycol (EG) poisoning is a very rare type of intoxication in our country. EG belongs to the group of dihydric alcohol, a colourless, odourless, sweet tasting fluid. Intake of EG, either accidentally or suicide attempt, is characterised by severe metabolic acidosis, depression of central nervous system and acute renal failure. We reported here a case with severe metabolic acidosis, coma and acute renal failure due to suicidal intake of EG.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]