[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-167
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pseudohypoparathyroidism Type 1A: Case Report
Bahri EVREN1, Orkide KUTLU2, Abdullah SAKİN3, Abdülkadir BAŞTÜRK4, Fatma Selek DEMİREL5
1Kahramanmaras Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Konya, Türkiye

Pseudohypoparathyroidism is an autosomal dominant disorder which is characterized by unresponsiveness of target organs to the parathormone. Hypocalcemia and hyperphosphatemia are present like as hypoparathyroidism, but parathormone level is substantially high because of tissue unresponsiveness in this disorder. Pseudohypoparathyroidism type 1 is known as Albright\'s hereditary osteodystrophy and is clinically recognizable in patients with characteristic round face, frontal camber, short stature, obesity, brachydactyly and mental retardation. In these patients, TSH and gonadotropin resistance may also present simultaneously. Here, we present a patient, diagnosed with Albright\'s hereditary osteodystrophy and subclinical hypothyroidism that is treated successfully by calcium, vitamin D and L-thyroxin.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]