[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ English ] [ PDF ]
Notaljia Parestetika: Üç Olgu Sunumu
Köksal SARIHAN, Meltem ALKAN MELİKOĞLU, Hülya UZKESER
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Notaljia parestetika, genellikle alt skapular bölgede lokal ağrı, parestezi, hiperestezi, kaşıntı ve pigmentasyon artışı ile ortaya çıkan klinik bir tablo-dur. Etyopatogenezi net değildir, iki farklı mekanizma öne sürülmüştür. Birincisi, etkilenen bölgede lokal duysal innervasyon değişiklikleri, ikincisi servikal omurganın dejeneratif hastalıkları veya direkt sinir basısı sonucu oluşan nöropatidir. Ayrıca visserokutanöz refleks mekanizmalar, nörotoksik mediatorlerin aktivasyonu hastalık patogenezinde sorumlu tutulmaktadır.

Notaljia parestetika tedavisinde lokal ve sistemik medikal tedaviler yanında yüzeysel ve derin ısıtıcılar, analjezik elektroterapi yöntemleri, manipülas-yon ve egzersiz gibi bir çok fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu olgu serisinde farkındalık oluşturmak amacıyla sanıldığı kadar nadir görülmeyen notaljia parestetika olgularımızı sunmak istedik.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]