[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mediyastinal Ganglionöroma: Yaşlı Hastalarda Nadir Görülen Bir Tümör
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN, Akın Eraslan BALCI, Muharrem ÇAKMAK, İbrahim Ethem ÖZSOY, Semih KOÇYİĞİT
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Ganglionöroma, sempatik ganglion kaynaklı, matür ganglion hücrelerden oluşan, kompakt yapıda, paravertebral alan yerleşimli, homojen kapsüllü bir tümördür. Genelde üç yaş üstü çocuklarda, gençlerde ve genç erişkinlerde görülür, ileri yaşlarda çok nadirdir. Tedavisi komplet cerrahi rezeksiyondur. Bu yazıda 62 yaşındaki bir erkek hastada görülen ganglionöroma vakası sunulmuştur. Minimal göğüs ve sırt ağrısı ile başvuran hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde saptanan, sağ üst paravertebral alanda, posterior mediyastinal yerleşimli, yaklaşık 4x3cm boyutlarında, düzgün kontürlü solid kitle torakotomi ile çıkarılmış ve tanısı ganglionöroma şeklinde gelmiştir. İleri yaşlarda ganglionöroma çok nadir olmakla beraber, 60 yaş üstü kişilerdeki mediyastinal tümörlerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]