[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 074-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Vaka Nedeniyle Selim Geçici Hiperfosfatazemi
Maşallah CANDEMİR, Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR, Hacer ERGİN
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ

Selim geçici hiperfosfatazemi küçük çocuklarda, serum alkalen fosfataz düzeyinin normalin 3-50 katı yüksekliği ile karakterizedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte birçok viral enfeksiyonla ilişkili olduğu saptanmıştır. Alkalen fosfataz düzeyleri 2-6 ay içinde kendiliğinden normale dönmektedir. Bu yazıda akut gastroenterit atağı nedeniyle tetkik edilirken serum alkalen fosfataz yüksekliği (3755 UI/L) saptanan, karaciğer ve kemikle ilgili eşlik eden bir patoloji bulunamayan, klinik takibinin 3. ayında ALP düzeyleri kendiliğinden normale gerileyen 19 aylık bir olgu sunulmuştur.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]