[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mikozis Fungoides ile Leser-Trelat Birlikteliği Olan Bir Olgu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Haydar UÇAK1, Bengü ÇOBANOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Leser-Trelat belirtisi malignensilerin neden olduğu aniden artış gösteren çok sayıda seboreik keratoz lezyonlarıyla karakterize nadir görülen bir bulgudur. Çok sayıda değişik internal malignensilerle birlikteliği rapor edilmiştir. Mikozis fungoides (MF) ve Sezary Sendromuyla birlikteliği ise son derece nadirdir.

67 yaşında erkek hasta vücutta kırmızı ve siyah renkli lekelenme şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Gövdedeki eritemli lezyonlardan alınan biopsi materyalinin histopatalojik incelenmesi MF ile uyumlu bulunurken hiperpigmente papül ve plaklara klinik olarak seboreik keratoz tanısı konuldu. Klinik ve histopatolojik bulgularla MF ve leser-trelat birlikteliği tanısı konulan hastaya PUVA tedavisi başlandı. Takip ve tedavisi devam eden hastanın MF ve seboreik keratozla ile uyumlu lezyonları geriledi.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]