[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 210-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kraniofasiyal Mukormikoz: Bir Olgu Sunumu
Mehmet ERKALELİ1, İnci ALACACIOĞLU1, Bahriye PAYZIN1, Murat ERMETE2, Sakine Leyla ARSLAN1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye

Kraniofasiyal-rinoserebral mukormikoz yüksek mortaliteye sahip, nadir görülen invaziv bir fungal infeksiyondur. Sıklıkla hamatolojik malignitelerde, diyabetik ketoasidozda, organ transplantasyonlarında, HIV infeksiyonunda, ilaç bağımlılarında ve hemodiyaliz hastalarında görülür. Rinoserebral formu en sık görülen formudur. Hasta relaps akut lösemi tanısıyla tedavi amaçlı yatırıldı. Büyüme faktör(G-CSF) destekli kurtarma kemoterapisi uygulanan hastaya nötropenik ateş nedeniyle antifungal tedavi dahil antibiyotik tedavisi başlandı. İzlemde burunda, sert damakta ve ciltte nekrotik lezyonlar gelişti. Fizik muayene ve histolojik bulgular ile kraniofasiyal mukormikoz olarak teşhis edildi. Ancak antifungal tedaviye rağmen gittikçe kötüleşti ve kaybedildi. Bu olgu yüksek mortaliteyle seyreden mukormikoz infeksiyonlarını vurgulamak için sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]