[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-120
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sedasyon için Tek Doz Uygulanan Propofolden Sonra Görülen Myoklonik Kasılma: Olgu Sunumu
Ramazan ÖDEŞ1, Aytekin YEŞİLAY1, Faruk KURTCU1, Müslüm ÇAKIR1, Özlem ETHEMOĞLU2
1OSM Ortadoğu Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2OSM Ortadoğu Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Propofol, a GABA-mediated inhibitor of excitatory neurotransmitter, is a widely used intravenous agent for general anaesthesia and sedation. It has also been known as an antiepileptic agent. But there have been several neurologic events reported, following propofol administration. This case report presents a young woman with myoclonic convulsions after a single dose of propofol.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]