[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kortikosteroid ile İndüklenen Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu sunumu
Turgut KAÇAN1, Selen KAÇAN BALOĞLU2, Tarık ÇUBUKÇUOĞLU2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Hipokalemik periyodik paralizi (HPP), hipokaleminin neden olduğu kas güçsüzlüğü atakları ile karakterize geri dönüşümlü nadir bir hastalıktır. Ataklar günde, haftada veya yılda bir olup bir kaç saat veya bir kaç gün sürebilir. Atak sırasındaki serum potasyum seviyesi düşük iken ataklar arasındaki serum potasyum seviyeleri normaldir. En sık sebepleri, sırasıyla ailesel periyodik paralizi (APP), tirotoksik periyodik paralizi (TPP) ve sporadik periyodik paralizidir (SPP). Burada kortikosteroid kullanımına bağlı gelişen hipokalemik peryodik paralizi olgusu rapor edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]