[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dev Kondiloma Aküminata Olgusunun Cerrahi Eksizyon ile Tedavisi
Rustu KOSE, Suleyman TAS
Recep Tayyip Erdogan University, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Rize, Turkey

Dev kondiloma aküminata, Buschke-Löwenstein Tümörü olarak bilinen, seksüel yolla bulaşan ve ano-genital bölgede görülen bir cilt lezyondur. Dev kondiloma aküminata, ağrısız, karnıbahar görünümünde ve basit kondilomanın aksine, lokal agresiv ve destrüktiftir. Histolojik olarak bening görünmesine rağmen, malign karakterde davranabilmektedir. Bu raporda, 55 yaşında evli bir erkek hastada penis, skrotum, perineum ve inguinal bölgeyi kaplayan dev kondiloma aküminata olgusu sunulmuştur. Geniş ve agresif cerrahi eksizyon yapılarak oluşan defekt kısmi kalınlıktaki deri grefti ile onarılmıştır. Postoperatif dönemde tamamen iyileşen hastada yapılan 4 yıllık takibinde nüks görülmemiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]