[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-258
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spinal Epidural Hematoma in a Patient With Ankylosing Spondylitis Caused by After Trauma Thoracic Vertebra Burst Fracture: A Case Report
Sancar SERBEST1, Hacı Bayram TOSUN2, Halil GÖKÇE1, Galip ERSÖZ3, Lokman KARAKURT3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Spinal epidural hematoma is a rare clinical disorder that might result in permanant neurological deficit and death when left untreated. We present a 59 year old male admitted to our emergency department with back pain falling to the walnut tree, and paraplegia, and being diagnosed with do not make the intra-channel compression in the T12 vertebral burst fractures and spinal epidural hematoma.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]